Obseq

Obseq is gespecialiseerd in probleemgedreven innovaties en gebruikersgerichte oplossingen voor just-in-time informatievoorziening en het faciliteren van actieve communicatie in de zorgsector.

Just-in-time informatievoorziening & actieve communicatie

De zorgsector wordt geconfronteerd met een aantal serieuze uitdagingen zoals een hoge werkdruk en toenemende zorgkosten. Om deze uitdagingen op effectieve wijze tegemoet te treden is een homogene en integrale aanpak van essentieel belang. Echter, de complexiteit van het zorgproces en de betrokkenheid van verschillende zorgpartijen tijdens het behandeltraject van patiënten staat zo’n aanpak vaak in de weg: relevante kennis en informatie zijn niet altijd direct en eenduidig beschikbaar, er is niet altijd een goed overzicht van het gehele behandeltraject van patiënten, of men blijkt moeilijk in staat om met relevante ketenpartners en patiënten te communiceren.

Obseq is opgericht om oplossingen te bedenken, ontwikkelen, realiseren en implementeren om patiënten en zorgverleners te ondersteunen tijdens verschillende fasen van het behandeltraject. We richten ons hierbij in belangrijke mate op just-in-time informatievoorziening en het faciliteren van actieve communicatie om de zelfregie en zelfredzaamheid van eindgebruikers te ondersteunen. Op deze wijze helpen wij de zorgverlening te verbeteren, de werkdruk te verlagen en de zorgkosten te verminderen.